Esteettömyysvalinnat

Jakamo Oy
Jakamo Oy
Kahdessa vuodessa Jakamon henkilöstömäärä on noussut kahdeksasta kahteenkymmeneen. Jokaiselle Jakamon uudelle työntekijälle annetaan mahdollisuus tehdä Talementin ®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoitus.

Lisää yhteisymmärrystä nopeasti

Haluaisitko ymmärtää itseäsi ja työkavereitasi paremmin sekä parantaa yhteistyön tasoa?

Jakamon perustaja Jarl Matti Anttila huomasi vuonna 2020, että heidän nopeasti kasvava ict-alan yrityksensä oli uuden kysymyksen edessä: miten he oppisivat tuntemaan toisiaan paremmin ja voisivat tukea itseohjautuvia työsoluja niin, että työntekijöiden parhaat puolet ja motivaatio saataisiin esiin?

Jakamon tuoteidea perustuu pilvipalveluna toimivaan teollisuusyritysten yhteistyöalustaan. Yritysten välille luodaan turvallinen ja helppokäyttöinen väylä informaation jakamiseen ja ihmisten väliseen kommunikointiin, eli ”turvallista ja kätevää työskentelyä luottamuksellisten asioiden parissa Jakamon avulla”.

Tuotemyynti lähti kunnolla vetämään 2019. Sen jälkeen liikevaihto on kasvanut noin 50 prosenttia vuosittain. Nykyisin Jakamon alustalla on yli 3500 yritystä 60 maassa.

Hallituksen puheenjohtaja Matti Manner ehdotti Talementin ®Luontaisten vahvuuksien kartoitusta Jakamon johtoryhmälle, koska hän oli käyttänyt sitä toisen yrityksensä kanssa aiemmin.

®LVK-kartoitukset tehtiin ja henkilökohtaisten palautteiden jälkeen he esittelivät omat päävahvuutensa muille, minkä jälkeen niistä keskusteltiin yhdessä. Anttila luonnehti yhteistä vahvuuskeskustelua puhdistavaksi kokemukseksi:
Voisi sanoa, että se oli arvokas ja voimaannuttava hetki. Luontaisten vahvuuksien käsittely ryhmässä nähtiin positiivisessa ja kannustavassa sävyssä. Vahvuudet ovat asioita, joita ei tarvitse hävetä.

Vahvuuksien läpikäyminen yhdessä avaa uusia oivalluksia työkavereiden luontaisista vahvuuksista ajattelun, suorittamisen, vaikuttamisen ja ihmissuhdevahvuuksien saralla. Niistä löytyy avaimia onnistumisiin ja luontaiseen motivaatioon.

Vahvuusajattelun idea on antaa vahvuuksille tilaa ja sallia niiden käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Anttila mainitsee, että heillä autetaan mielellään toisia työntekijöitä ja jokaisen työntekijän onnistumisista iloitaan aidosti yhdessä.

Nykyään jokaiselle Jakamon uudelle työntekijälle annetaan mahdollisuus tehdä ®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoitus. Uusien työntekijöiden perehdytys on kaksisuuntaista; ei ole ainoastaan uuden työntekijän vastuulla oppia talon tapoja, vaan myös vanhoilla työntekijöillä on velvollisuus perehtyä uuteen työntekijään ja kohdata hänet kokonaisena ihmisenä.

Lisäksi jokaisella työntekijällä on itse valittu talon sisäinen mentori. Mentorin kanssa työntekijä voi keskustella omasta hyvinvoinnistaan, tavoitteistaan, työskentelytavoistaan, asioista joissa tarvitsee apua tai vaikkapa omista unelmistaan.

Itseohjautuvat solut mahdollistavat nopeat päätökset ja joustavan toiminnan. Jakamon dynaamisessa työskentelymallissa työsolujen jäsenet saavat vapaasti ottaa vastuuta asioista, joita haluaa edistää ja joissa kokee olevansa vahvoilla. Vahvuuksia käyttämällä työntekijät viihtyvät paremmin, työhyvinvointi kasvaa ja saadaan laadukkaampaa jälkeä asiakkaalle. Asiakaslähtöisyys on Jakamon toiminnan ytimessä. Asiakas on nimittäin jopa heidän organisaatiokaavionsakin keskipisteenä.

Jakamon energisellä tekemisen meiningillä on edellytykset kasvaa nopeasti jatkossakin!