Esteettömyysvalinnat

Mukana luomassa Talementin strategiaa
Mukana luomassa Talementin strategiaa
Strategiatyössä roolini oli merkityksellisempi kuin uskoinkaan, kertoo Talementin strategiaprosessiin osallistunut Jukka Putkonen.

Mukana luomassa Talementin strategiaa

Jukka, osallistuit Talementin oman strategian luomiseen kahden päivän tiiviissä työpajassa. Millainen kokemus se oli?

– Olen itse luontaisesti enemmän sellainen hetkessä eläjä ja suhteellisen lyhyellä aikajänteellä elämäänsä suunnitteleva ihminen. En ole kokenut, että strateginen, vielä pidemmälle suuntaava ajattelu olisi minulle se kuuluisa cup of tea. Tulin silti työpajaan innostuneen odottavalla mielellä.

Strategiaprosessissa käytettiin Talementin strategiatyökalua. Millainen se oli käyttää?

– Työkalu perustuu kysymyksiin. Kysymykset liittyvät asiakkuuksiin, tuotteisiin, palveluihin, toimintatapoihin ja innovaatioihin. Sain eteeni noin 100 kysymystä, joista valitsin yrityksemme strategian näkökulmasta tärkeitä ja kriittisen tärkeitä aiheita oman valintani mukaan. Kaikkien tiimiläisten vastauksista valikoituivat sitten eniten pisteitä saaneet strategiamme kannalta oleellisiksi kysymyksiksi. Kävimme tämän jälkeen näistä keskustelua, esimerkiksi siitä, mitä olemme oppineet asiakkailtamme heidän ongelmistaan ja kuinka palvelumme voisivat tukea heidän liiketoimintaansa.

Mitä työkalun käyttö mielestäsi mahdollisti?

– Oleellista ei siis tarvinnut itse jotenkin keksiä tai löytää, vaan se löytyi kuin itsestään valitsemalla tärkeitä kysymyksiä. Havainto oli itselleni jotenkin hämmästyttävä; vaikken ollut lähtökohtaisesti ajatellut pystyväni antamaan kovin paljoa strategiatyöhön, olinkin nyt yllättäen yrityksemme strategiatyön ytimessä, tuomassa suunnittelun kannalta tärkeää tietoa ja arvokkaita ideoita. Taikuri oli itsekin tässä vähän ihmeissään.
 
Mitä Mustajärvellä toteutetusta strategiatyöpajasta jäi käteen?

– Konkreettiset ja selkeät strategiaamme tukevat tavoitteet. Esimerkiksi miten tulemme kehittämään koulutustamme ja toimintatapojamme, miten olemassa olevaa osaamista siirretään seuraavan kahden vuoden aikana, tai kuinka tulen omassa työssäni tulevaisuudessa luomaan ja hoitamaan asiakassuhteita toiminta-alueellani. Näillä kaikilla tavoitteilla on aikataulu, selkeät mittarit sekä vastuuhenkilöt. Ja bonuksena käteen jäi tietysti virkistävä viikonloppu saunoineen ja uimisineen kivojen työkavereiden kanssa.

Olinkin yllättäen yrityksemme strategiatyön ytimessä.
- Jukka Putkonen 

®SSL Systemaattisen Strategian Luominen

Yrityksen liiketoiminta perustuu strategiaan, joka on parhaimmillaan työstetty systemaattisella tavalla. Talementin strategiaprosessissa, ®SSL-työvälineen avulla ja tehokkaasti fasilitoiden strategia kiteytyy konkreettisena ja mitattavana yhdelle sivulle. Strategiatyö on rullaavaa ja strategiaa seurataan vähintään neljä kertaa vuodessa.

Myös strategiaprosessissa kannattaa hyödyntää luontaisia vahvuuksia, koska strategian tuottamiseen, aikautauluttamiseen, kommunikointiin ja toteuttamiseen tarvitaan useita, erilaisia luontaisia vahvuuksia.