Esteettömyysvalinnat

Kriisitilanteet haltuun!
Kriisitilanteet haltuun!

Kriisitilanteet haltuun!

Dinolif Oy osallistui Talementin järjestämään kriisijohtamisen valmennukseen ja nosti kriisivalmiuttaan huimasti. Samalla syntyi yrityksen oma kriisijohtamisen käsikirja.

Minkälainen kriisivalmius yrityksessämme on? Kysymys nousi esille johdon auditoinnissa, kertoo Dinolift Oy:n toimitusjohtaja Karin Nars.

Edeltävinä vuosina tuotannon koneilla oli ollut joitakin teknisiä, turvallisuuteen liittyviä ongelmia ja yrityksen johto oli joutunut kutsumaan työntekijät koolle miettimään, miten kriisitilanteessa toimitaan.

Muistissa oli myös vuosia aiemmin pintakäsittelyosastolla tapahtunut tulipalo. Silloin vakavasta tapahtumasta selvittiin kuin sattuman kaupalla: oikea henkilö näki tilanteen, osasi arvioida sen vakavuuden ja toimia oikein. Lisäksi ympärillä olevat työntekijät ryhtyivät tekemään alkusammutusta.

– Jälkeenpäin tuli tunne: Huh, kävipä meillä tuuri – mitä jos seuraavalla kerralla ei käykään? Ymmärsimme, että yrityksessämme on tarve selkeälle prosessille, jolla varmistetaan, että kriisin sattuessa kaikki asiat huomioidaan, muistelee Karin Nars.

– Pelastussuunnitelma meillä kyllä oli, muttei kriisijohtamisen suunnitelmaa, jatkaa henkilöstöpäällikkö Reija Högerman.

Kriisivalmiutta vahvistaakseen Dinolift Oy alkoi aktiivisesti etsiä kriisijohtamisen valmennusta, mutta sellaista ei tuntunut olevan tarjolla.

– Kunnes Talement räätälöi meille sellaisen, Högerman kertoo.

Kriisijohtamisvalmennuksen toteutus oli hyvin osallistava.

– Meille ei annettu valmiita malleja, vaan Talementin kouluttajat fasilitoivat prosessin ja me itse työstimme ohjeistukset, jotka toimivat juuri meille. Ne muodostavat nyt Dinolfit Oy:n kriisijohtamisen käsikirjan.

Käsikirjaan on koottu kaikki oleellinen tieto ja toimintaohjeet. Se sisältää myös malliviestit ulkoiseen viestintään.

Onhan yritykselläsi suunnitelmat kriisitilanteiden varalle?

Koulutuksen aloittaminen ®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoituksella oli äärimmäisen hyödyllistä, toteaa Karin Nars.

– Oikeiden ihmisten pitää tehdä oikeita asioita! Kokosimme kriisijohtamisen tiimin luontaisten vahvuuksien, emme työroolien perusteella, ja tämä näkyy ryhmän dynamiikassa.

Jokainen ryhmän jäsen omistautuu tehtävään ja on sitoutunut rooliinsa siinä.

– Valmennukseen osallistuneilta oli kypsä valinta että toimitusjohtaja ei ole kriisiryhmän jäsen, toteaa Nars.

– Ryhmässä on kaikki tarvittavat vahvuudet. Toimitusjohtaja toki huolehtii ulkoisesta kommunikoinnista kriisitilanteessa, lisää Reija Högerman.

Dinoliftillä päästiin testaamaan kriisijohtamisen käsikirjaa ja kriisitiimin toimintaa käytännössä jo muutamaa kuukautta myöhemmin, kun ulkomaisella asiakkaalla käytössä ollut nosturin sylinteri rikkoontui ja nosturin kori työntekijöineen putosi.

Kriisijohtamisen tiimi kokoontui heti, otti tilanteen haltuun, keräsi tietoa ja tiedotti henkilöstöä.

– On tärkeää, että jokainen työntekijä tietää kriisisuunnitelmasta ja siitä, kehen on otettava yhteyttä heti, jos jotain tapahtuu.

Dinolift Oy

  • Dino-nostimien valmistus aloitettu 1974.
  • Henkilöstömäärä 212 + vuokratyövoimaa.
  • Liikevaihto 39,5 milj. € (2021)
  • Toimitusjohtaja Karin Nars.