Esteettömyysvalinnat

Att leda förändringar med naturliga styrkor
Att leda förändringar med naturliga styrkor

Att leda förändringar med naturliga styrkor

Organisationen kan ha viljan och önskan att genomföra förändring, eller förändring kan anses vara nödvändig.

Orsaker som leder till förändringar kan vara negativa eller positiva. Kraftig tillväxt kan kräva förändringar i processer eller organisationsstrukturen. Kriser och svårigheter kan vara drivkrafter som kan tvinga en organisation att tänka igenom att hur processer eller organisationsstrukturen fungerar. En del av förändringar är planerade, en del kommer oplanerade.

En lyckad förändring och dess slutresultat sker inte av sig själv, utan förändringen måste ledas. För att lyckas med att leda förändringen behöver man iaktta olika steg. Att engagera personal och kommunicera är viktiga i varje steg.

Förändringen utan vision motiverar inte.

Kritiska steg är bland annat följande:

1.  Först måste man definiera vad som ska förändras och varför. Ibland identifierar personalen behov för förändringen, ibland är det ledningen som gör det. I varje fall måste organisationens ledning fatta beslut att antingen initiera förändringen eller inte.

2. Formulera en vision som driver förändringen. Förändringen utan vision motiverar inte. Förutom en vision behöver förändringsprocessen konkreta mål, tidsschema och ansvariga personer för dessa mål.

3. Välj en lämplig ledare för förändringsprocessen samt en förändringsstyrgrupp. Förändringsledare och ledningsgruppen behöver passliga, naturliga styrkor i sina roller. I synnerhet kommunikation, positivitet, engagerande och planering är nödvändiga.

4. Kommunicera – till och med överkommunicera – visionen ut till hela organisationen. Visionen, mål och processer kan vara tydliga för ledaren och ledningsgruppen, men inte för personalen. Det som du som ledare ser som självklart är nödvändigtvis inte självklart för andra människor. Försök att därför se saker utifrån olika perspektiv och olika infallsvinklar. Verbalisera och kommunicera visionen och processen och var beredd på att svara eventuella frågor.

5. Engagera, lyssna på och inkludera personalen; det är nödvändigt för en lyckad förändringsledning. Ledningen kan inte beakta eller uppmärksamma allt, därför behövs allas perspektiv.

Ett tema i Talements ®EMV-ledarskapsutbildning för chefer och teamledare är ”Så lyckas du med att leda förändring”. Där diskuteras olika steg man måste beakta när man leder förändringen. Som en del av utbildningen finns också en ®LVK Kartläggning av naturliga styrkor. Kartläggningen hjälper att identifiera våra naturliga sätt att tänka, påverka, prestera och agera i mänskliga relationer. Ju mer vi har möjlighet att använda våra styrkor, desto bättre presterar vi och mer motiverade är vi.

Talement kehittää esimiestyötä myös ruotsiksi ja englanniksi

Katso kotisivumme koulutuskalenterista tulevat ruotsin- ja englanninkieliset ®EMV Esimiesvalmennukset. Myös ®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoituksen voi tehdä suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.
talement.fi/koulutuskalenteri