Esteettömyysvalinnat

Ny i chefsrollen?
Ny i chefsrollen?

Ny i chefsrollen?

Är du ny i chefsrollen? Du kan vara erfaren i själva substansen i arbetet, men oerfaren i att leda andra. Vad behöver man veta då, vilka verktyg är viktiga?

Vad är det egentligen som ändras då man byter från en arbetar- eller sakkunnigroll till en chefsroll? Många teamledare har också andra uppgifter än de som hör direkt till chefsrollen – hur ska man dela sin tid och resurser mellan olika roller?

Den frågan har jag funderat från två olika perspektiv:

1 Utkristallisera dina viktigaste mål som chef

I en hektisk vardag hinner man kanske inte tänka igenom och prioritera arbetet. Vårt agerande blir lätt reaktivt i stället för proaktivt. En ny chef behöver reflektera sina viktigaste mål: vilka är de mest kritiska uppgifter jag behöver fokusera som en teamledare? Också erfarna chefer behöver tidvis tänka om sina mål: organisationens fokus kan förändras, verksamhetsmiljö kan förändras,
människor och deras situation eller resurser kan förändras.

För att lyckas som chef är den första – och nödvändiga förutsättningen, att du och din chef har samma syn om din roll och dina uppdrag.

Du behöver din chefs stöd med att du har rätta mål och du gör rätta saker för att uppnå dina mål.

2 Förtydliga tvåvägskommunikationen

Många nya chefer ska leda ett arbetsteam som de tidigare ha varit en del av. Då är det viktigt att fundera vad som har ändrats. Då behöver man tänka om sin roll, relationer och kommunikation med andra.

För att kunna leda andra behöver man kommunicera med andra deras uppgifter, mål, förväntningar och feedback. Det är chefens ansvar att medarbetare har klara syn på arbetsuppgifter och de får relevant feedback.

Och varför är det viktigt att uttala dessa tydligt? Det behövs för att facilitera andras framgång på arbete, och ofta är det outtalade förväntningar som stressar medarbetare mest.

Medarbetare behöver båda bekräftande, konstruktiv och korrigerande feedback. Bekräftande feedback berättar att man gör rätta saker, man lyckas och är uppskattad. Den gör oss att må bra!

Satsa på att skapa dialog i stället för monolog!

Konstruktiv feedback motiverar och ger nya insikter och perspektiv om hur man kan agera ännu bättre.

Korrigerande feedback innebär ett budskap, att någonting önskas göra på ett annat sätt nästa gång. För att fungera utvecklande, kräver korrigerande feedback tillit och trygghet i arbetsgemenskapen.

Kom ihåg att kommunikation ska fungera också andra hållet: chefen behöver lyssna på sina medarbetare. Om chefen vill fatta bättre beslut, måste hen ha ett bredare perspektiv, och för ett bredare perspektiv behövs andras åsikter. Ibland kan det betyda ett ifrågasättande.

Därför, satsa på att skapa dialog i stället för monolog!

Talements ®EMV Ledarskapsutbildning – nu också på svenska

Coachingen ger praktiska och systematiska verktyg för professionellt chefsarbete. Också ®LVK Kartläggning av naturliga styrkor som identifierar personens medfödda styrkor, de saker man naturligtvis gör bra och vars användning motiverar och inspirerar, finns tillgänglig på svenska.

Kolla kommande ®EMV-ledarskapsutbildningar på nätet: talement.fi/koulutuskalenteri