Talementin asiakkaat kertovat
Talementin asiakkaat kertovat

Talementin asiakkaat kertovat

Johtoryhmässämme oli joidenkin jäsenien välillä toistuvasti väärinymmärryksiä ja kitkaa. Luontaisten Vahvuuksien tunnistaminen ja niiden yhteinen läpikäynti suorastaan mullisti johtoryhmämme toiminnan. Se auttoi meitä ymmärtämään toisiamme ja vahvisti merkittävästi keskinäistä luottamustamme.

llman ohjattua osaamisen siirtämisen prosessia ja hyviä työvälineitä emme olisi mitenkään saaneet osaamista huippusuunnittelijoilta nuoremmille suunnittelijoille siirrettyä.

En ole koskaan osallistunut näin positiivishenkiseen valmennukseen. Parhaita tai jopa paras koulutus, johon ole koskaan osallistunut.

Osallistuin aikaisemmin konsernimme strategiaprosessiin, joka kesti viisi kuukautta. Talementin työvälineellä saimme nyt paljon enemmän aikaiseksi kahdessa päivässä kuin konserni viidessä kuukaudessa. Saimme strategian yhdelle sivulle, mitä ei ole tapahtunut koskaan aikaisemmin.

Eräs yrityksemme nuorista esimiehistä osallistui ®EMV Esimiesvalmennukseen. Huomasin jo valmennuksen kuluessa, miten hän sai aivan uudenlaista itseluottamusta tehtäväänsä. Hänellä ikään kuin syttyi lamppu siitä mikä esimies on ja miten esimies toimii.