Seitsemän asiaa strategiasta
Seitsemän asiaa strategiasta
Pientä & tärkeää

Seitsemän asiaa strategiasta

Lähes jokaisella yrityksellä on strategia, vaikka aina se ei ole kirjattuna. Strategia on suurten kokonaisuuksien hahmottamista ja konkreettisten toteutustavoitteiden sopimista. Monet yritykset ovat huomanneet, että yhdessä työstetyllä ja kirjatulla strategialla on taipumus toteutua.

1. Miksi suomaiset pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat strategiaa?

Pitkään strategiaksi riitti omistajan visio yrityksen suunnasta. Monestakin syystä 2000-luvulla yritysten kilpailutilanne on ratkaisevasti muuttunut. Tässä muutamia syitä, miksi strategiaa tarvitaan:

  • ”Yrityksemme työ on laajentunut, tarvitsemme selkeämpää suuntaa tulevaisuuteen.”
  • ”Olemme perinteikäs yritys, mutta nuoren polven ottaessa ohjat suuntaa täytyy täsmentää.”
  • ”Edellinen strategiamme on vuodelta 2015; nyt moni asia toimintaympäristössä on muuttunut merkittävästi.”
  • ”Ennen toimitusjohtaja teki strategian; nyt haluamme, että johtoryhmä tekee sen.”
  • ”Havahduimme, että teemme aika ajoin ristiriitaisia päätöksiä, haluamme yhden suunnan.”
  • ”Olemme ostaneet monta yritystä; tarvitsemme yhtenäisen strategian, johon sitoudutaan.”
  • ”Konsernin antama suunta on ylimalkainen, tarvitsemme oman konkreettisen strategian.”
  • ”COVID-19 laittoi koko liiketoimintamme veitsen terälle; pakko löytää uusi strategia.”
  • ”Tarve perinteiselle avainpalvelullemme on häviämässä markkinoilta; mitä tehdä?”
  • ”Strategiamme on vain periaatteita ja linjauksia – tarvitsemme selkeät tavoitteet.”

2. Rullaava strategia

Strategiaa on vuosikymmenet tehty 3–5 vuodeksi kerrallaan. Tämä on vieläkin mahdollista, mutta vain siten, että strategian työstäminen on rullaavaa. Rullaava strategia tarkoittaa, että sitä seurataan ja päivitetään vähintään neljä kertaa vuodessa. Rullaavassa strategiassa tavoitteet asetetaan eri ajanjaksoille; osa voi olla toteutettavissa 6 kk sisällä, osa 9 kk ja osa 24 kk sisällä.

3. Konkreettiset strategiset tavoitteet

Yksi ongelma strategiassa on tavoitteiden ylimalkaisuus. Toteuttamiskelpoisessa strategiassa tavoitteet ovat selkeitä, konkreettisia, mitattavia ja aikaan sidottuja. Tässä esimerkki:

”Vuoden 2022 loppuun mennessä luomme sellaisen uuden innovatiivisen tuoteryhmän Pohjoismaiden markkinoille, jonka pystymme tuottamaan nykyisellä konekannallamme ja korkeintaan 100 000€ lisäinvestoinnilla.

Tuoteryhmän tulee tuoda ensimmäisenä vuonna (2023) 150 000 €, toisena vuotena (2024) 300 000 € ja kolmantena vuotena 500 000 € lisäliikevaihtoa. Vastuussa suunnittelupäällikkö. Seuraamme tämän strategian kehitystä huhtikuun ja lokakuun strategiapalaverissa.”

4. Strategia yhdessä johtoryhmän kanssa

Hyvä käytäntö on, että johtoryhmä luo strategian, koska vain operatiivinen johto tuntee arjen liiketoimintaympäristön riittävällä tarkkuudella. Osana strategiaa omistajan tulee kuvata omistajatahto, jonka pohjalta johtoryhmä tekee strategiset kysymyksenasettelunsa.

5. Strategiaa kysymysten kautta

Strategiaa päivitettäessä strategisten kysymysten tunnistaminen on keskeistä. Talement Oy:n ®️SSL Systemaattisen Strategian työvälineessä on 95 kysymystä.

6. Strategia yhdellä sivulla

Usein strategiat ovat 8–10 sivun mittaisia, jopa 30 sivun mittaisia. Monisivuinen vaikeuttaa näkemään sitä, mitä yhtiö todella tavoittelee. Strategia yhdellä sivulla auttaa selkeää kommunikointia.

7. Strategia ja luontaiset vahvuudet

Strategiatyössä on syytä myös huomioida johtoryhmän luontaiset vahvuudet. Strateginen ajattelu on luontaisena vahvuutena ehkä noin yhdellä kymmenestä. Kuitenkin niilläkin, joilla strateginen ajattelu ei ole päävahvuutena, on annettavaa strategiaprosessiin. Siksi luontaisten vahvuuksien tunnistaminen onkin todella tärkeää osana strategiaprosessia.

Talement Oy on yllä mainittuja näkökulmia huomioiden kehittänyt työvälineen, jonka nimi on ®SSL Systemaattisen Strategian Luominen. Kysy lisätietoja Talementin työntekijöiltä.