Admicom saa oman vahvuusvalmentajan
Admicom saa oman vahvuusvalmentajan

Admicom saa oman vahvuusvalmentajan

Admicomin henkilöstöpäällikön Helena Marjokorven työmaana on tällä hetkellä Admicomin hr-toiminnon rakentaminen.

– Työhöni sisältyy toimintatapojen kehittämistä ja arjen työtä yhdessä esimiesten kanssa: tuen, ohjaan ja palvelen heitä. Lisäksi teen rekrytointeja ja työnantajamielikuvan kehittämistä, Helena Marjokorpi kertoo.

Tällä hetkellä noin 35 admicomilaiselle on tehty vahvuuskartoitus, ja iso osa esimiehistä käynyt Talementin esimiesvalmennuksen. Seuraavaksi vahvuusajattelu halutaan tuoda entistä vahvemmin osaksi yrityksen arkea, ja siksi Talement on kouluttanut Marjokorvesta Suomen ensimmäisen vahvuusvalmentajan.

– In-house-vahvuusvalmentajana pystyn aina tarpeen mukaan tekemään vahvuuskartoituksia, antamaan ryhmäpalautteita tiimeille ja miettimään, miten vahvuudet saisi paremmin käyttöön. Näin pystymme laajasti hyödyntämään vahvuusajattelua ja jalkauttamaan sitä talon sisällä, Marjokorpi kuvaa.

Jokaisen vahvuudet käyttöön

Marjokorven mukaan vahvuusajattelun perusajatus ja isoin hyöty kiteytyy sloganiin ”Oikeat ihmiset oikeille paikoille”.

– Vahvuusajattelun myötä pystytään tunnistamaan, mistä työntekijä saa energiaa ja motivoituu. Sen kautta voi miettiä jokaisen työntekijän työnkuvaa: miten paljon hän pääsee käyttämään vahvuuksiaan, ja miten työ tuntuisi innostavalta.

Nyt voin yhdessä esimiesten kanssa lähteä miettimään roolituksia uusiksi ihmisten vahvuudet huomioiden.

– Yksi isoista tavoitteistani on myös avain-osaamisen tunnistaminen ja sen mallintaminen, miten tieto siirtyisi organisaatiossa eteenpäin. Nyt voin yhdessä esimiesten kanssa lähteä miettimään roolituksia uusiksi ihmisten vahvuudet huomioiden, Marjokorpi iloitsee.

Admicomilla vahvuusajattelua sovelletaan erityisesti tiimeihin. Syyskuussa vahvuuskartoituksen sai ensimmäinen, asiakastuen tiimi ja seuraavaksi kartoitetaan johtoryhmän vahvuudet.

– Kun ymmärretään toisten tiimiläisten vahvuudet, ymmärretään myös heidän käyttäytymistään ja ajureitaan. Se luo paremmat edellytykset yhdessä työskentelylle. Kun vahvuudet ovat tiedossa, nähdään myös, jos tiimistä puuttuu jotain ratkaisevaa osaamista, Marjokorpi summaa.

Arkista ja positiivista työtä

Helena Marjokorpi on vahvuusvalmentajan tehtävänkuvasta innoissaan.

– Tuntuu mielekkäältä päästä luomaan tiimeille parempia toimintaedellytyksiä. On myös kiva päästä sparrailemaan yhdessä tiimin kanssa ja näkemään, kuinka vahvuudet tulevat käyttöön arjessa, Marjokorpi kuvailee.
Iloa työhön tuo myös se, että vahvuusajattelu on positiivinen asia ihmisten kanssa työstettäväksi.

– Vahvuusajattelun kautta ihmisten piirteille löytyy arvo, merkitys ja tärkeys. On myös hauska huomata, miten vahvuusajattelu hiipii omaan kielenkäyttöön ja kuinka omat vahvuudet tulevat esiin. Esimerkiksi kun tulevia tavoitteitani käytiin läpi, huomasin kuvailevani itseäni vahvuuksin: ”Olen sellainen aktivoija: nautin, kun saan käynnistää asioita”, Marjokorpi hymyilee.

Lue myös: Organisaation rakennusta Huuhkajien mallilla